Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στην 5η Συνεδρία «Από τη ρητορική στην αφήγηση και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα»

  • Παρουσίαση: Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στην 5η Συνεδρία «Από τη ρητορική στην αφήγηση και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα»
  • Forum: 13η Συνάντηση, Αρχαία Ολυμπία 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Αθηνά Δρέττα πρώην Γενική Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης
Δείτε την παρουσίαση