Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στην 4η Συνεδρία «Ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας»

  • Παρουσίαση: Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στην 4η Συνεδρία «Ιατροφαρμακευτική δαπάνη και αποδοτική κατανομή των πόρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας»
  • Forum: 13η Συνάντηση, Αρχαία Ολυμπία 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Νίκος Οικονόμου Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Επιμελητής Ε.Σ.Υ., MSc Health Services Management
Δείτε την παρουσίαση