Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στην 3η Συνεδρία «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις»

  • Παρουσίαση: Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στην 3η Συνεδρία «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις»
  • Forum: 13η Συνάντηση, Αρχαία Ολυμπία 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Θανάσης Βοζίκης Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Δείτε την παρουσίαση