Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στην 3η Συνεδρία «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις»

  • Παρουσίαση: Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στην 3η Συνεδρία «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: γεγονότα και ποσοτικές εκτιμήσεις»
  • Forum: 13η Συνάντηση, Αρχαία Ολυμπία 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Μποδοσάκης Μερκούρης Γενικός Ιατρός, Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.)
Δείτε την παρουσίαση