Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στη 2η Συνεδρία «Οικονομική κρίση και “μνημονιακές” πολιτικές: η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο στόχαστρο»

  • Παρουσίαση: Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στη 2η Συνεδρία «Οικονομική κρίση και “μνημονιακές” πολιτικές: η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στο στόχαστρο»
  • Forum: 13η Συνάντηση, Αρχαία Ολυμπία 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Μπάμπης Οικονόμου Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Δείτε την παρουσίαση