Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στην 1η Συνεδρία «Η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας»

  • Παρουσίαση: Παρέμβαση και κριτικός σχολιασμός στην 1η Συνεδρία «Η θεμελίωση της αναγκαιότητας για την προτεραιοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην εθνική πολιτική υγείας»
  • Forum: 13η Συνάντηση, Αρχαία Ολυμπία 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Δημήτρης Κοντός πρώην Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Δείτε την παρουσίαση