Ποια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας χρειάζεται μια χώρα σε κρίση: διερευνώντας τα χαρακτηριστικά της στη χώρα μας

  • Παρουσίαση: Ποια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας χρειάζεται μια χώρα σε κρίση: διερευνώντας τα χαρακτηριστικά της στη χώρα μας
  • Forum: 9η Συνάντηση, Θεσσαλονίκη 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης