Ποιος και πώς θα πληρώσει τη φαρμακευτική δαπάνη του ανασφάλιστου πληθυσμού;