Πολιτικές διασφάλισης της πρόσβασης για όλους στο αναγκαίο φάρμακο και πολιτικές ελέγχου τιμών

  • Παρουσίαση: Πολιτικές διασφάλισης της πρόσβασης για όλους στο αναγκαίο φάρμακο και πολιτικές ελέγχου τιμών
  • Forum: 12η Συνάντηση, Σπέτσες 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Μπασκόζος Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας