Πολιτικές συγκράτησης των Δαπανών Υγείας στην Ελλάδα

  • Παρουσίαση: Πολιτικές συγκράτησης των Δαπανών Υγείας στην Ελλάδα
  • Forum: 2η Συνάντηση, Ναύπλιο 2010
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών