Ποσοτικές εκτιμήσεις για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης