Προβλέψεις «Μνημονίου» για την υγεία και τη φαρμακευτική περίθαλψη