Προβλεπτικά επιδημιολογικά υποδείγματα στον COVID-19

  • Παρουσίαση: Προβλεπτικά επιδημιολογικά υποδείγματα στον COVID-19
  • Forum: 21η Συνάντηση, Τηλεσυνάντηση 2020
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Βάνα Σύψα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών