Προγραμματισμός και λειτουργία του τομέα της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας

  • Παρουσίαση: Προγραμματισμός και λειτουργία του τομέα της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας
  • Forum: 14η Συνάντηση, Ιωάννινα 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Πάνος Ξένος Δρ. Οικονομικών της Ασφάλισης και της Υγείας, Διδάσκων Πανεπιστημίου Πειραιώς