Προς ένα υπόδειγμα ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

  • Παρουσίαση: Προς ένα υπόδειγμα ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
  • Forum: 4η Συνάντηση, Λεβίδι 2011
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κώστας Αθανασάκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.