Στρατηγική απεμπλοκής των νοσοκομείων από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & πρωτόκολλα διαχείρισης ασθενών

  • Παρουσίαση: Στρατηγική απεμπλοκής των νοσοκομείων από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & πρωτόκολλα διαχείρισης ασθενών
  • Forum: 5η Συνάντηση, Ξυλόκαστρο 2012
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης