Συζήτηση 2ης Συνεδρίας: «Σύστημα Υγείας και Κοινωνία: Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην κοινωνία και την υγεία»

  • Παρουσίαση: Συζήτηση 2ης Συνεδρίας: «Σύστημα Υγείας και Κοινωνία: Οι επιπτώσεις του COVID-19 στην κοινωνία και την υγεία»
  • Forum: 21η Συνάντηση, Τηλεσυνάντηση 2020
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Ελπίδα Πάβη Καθηγήτρια, Κοσμήτωρ, Σχολή Δημόσιας Υγείας Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Μένη Μαλλιώρη Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Κουλιεράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Κυριάκος Σουλιώτης Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Δείτε την παρουσίαση