Τάσεις και εξελίξεις στη χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: ποσοτικές εκτιμήσεις και ποιοτικά συμπεράσματα από τη διεθνή και εγχώρια εμπειρία

  • Παρουσίαση: Τάσεις και εξελίξεις στη χρήση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: ποσοτικές εκτιμήσεις και ποιοτικά συμπεράσματα από τη διεθνή και εγχώρια εμπειρία
  • Forum: 13η Συνάντηση, Αρχαία Ολυμπία 2016
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιώτα Ναούμ Επιστημονική Συνεργάτιδα, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας