Τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ο Διπλός Στόχος της Μείωσης της Δαπάνης και Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών

  • Παρουσίαση: Τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ο Διπλός Στόχος της Μείωσης της Δαπάνης και Βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών
  • Forum: 3η Συνάντηση, Δελφοί 2010
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου & Επισκέπτης Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών