Τα προαπαιτούμενα μιας παραγωγικής συζήτησης για τον ΕΟΠΥΥ

  • Παρουσίαση: Τα προαπαιτούμενα μιας παραγωγικής συζήτησης για τον ΕΟΠΥΥ
  • Forum: 8η Συνάντηση, Καλαμάτα 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Κυριόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), Ομότιμος Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)