Τα προβλήματα και οι μέθοδοι διαχείρισης της φαρμακευτικής πολιτικής