Τα χρόνια νοσήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

  • Παρουσίαση: Τα χρόνια νοσήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  • Forum: 7η Συνάντηση, Πορταριά 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Χρήστος Λιονής Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης