Τεχνικές διαπραγμάτευσης και επιτροπή διαπραγμάτευσης

  • Παρουσίαση: Τεχνικές διαπραγμάτευσης και επιτροπή διαπραγμάτευσης
  • Forum: 15η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Θανάσης Βοζίκης Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Οικονομικών & Διοίκησης της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης