Τιμολόγηση, διαπραγμάτευση, αποζημίωση. Από την οικονομική θεωρία στην εμπειρική προσέγγιση

  • Παρουσίαση: Τιμολόγηση, διαπραγμάτευση, αποζημίωση. Από την οικονομική θεωρία στην εμπειρική προσέγγιση
  • Forum: 15η Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Κώστας Αθανασάκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Ερευνητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.