Το αξιακό φορτίο και η πολιτική επικαιρότητα της Διακήρυξης της Alma-Ata

  • Παρουσίαση: Το αξιακό φορτίο και η πολιτική επικαιρότητα της Διακήρυξης της Alma-Ata
  • Forum: 7η Συνάντηση, Πορταριά 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Κυριόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), Ομότιμος Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)