Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα: υπάρχει προοπτική;

  • Παρουσίαση: Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα: υπάρχει προοπτική;
  • Forum: 10η Συνάντηση, Μονεμβασιά 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Πλάτων Τήνιος Επίκουρος Καθηγητής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς