Το μέλλον της ασφάλισης στην υγειονομική περίθαλψη: συμπληρωματικότητα ή/και ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

  • Παρουσίαση: Το μέλλον της ασφάλισης στην υγειονομική περίθαλψη: συμπληρωματικότητα ή/και ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
  • Forum: 16η Συνάντηση, Καμένα Βούρλα 2017
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Πάνος Ξένος Δρ. Οικονομικών της Ασφάλισης και της Υγείας, Διδάσκων Πανεπιστημίου Πειραιώς