Το μνημόνιο ως εργαλείο μεταρρύθμισης: προκλήσεις και παραλείψεις