Τυχαίες σκέψεις για την ολική επαναφορά του υγειονομικού τομέα στην καθολική και επαρκή (σχεδόν πλήρη) κάλυψη του πληθυσμού με βάση τα κριτήρια της ισότητας και της αποδοτικότητας

  • Παρουσίαση: Τυχαίες σκέψεις για την ολική επαναφορά του υγειονομικού τομέα στην καθολική και επαρκή (σχεδόν πλήρη) κάλυψη του πληθυσμού με βάση τα κριτήρια της ισότητας και της αποδοτικότητας
  • Forum: 10η Συνάντηση, Μονεμβασιά 2014
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Κυριόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), Ομότιμος Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)