Υπάρχει λύση προς την ορθή χρήση συμβατικών και καινοτόμων φαρμάκων για ίση και αποτελεσματική πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους;

  • Παρουσίαση: Υπάρχει λύση προς την ορθή χρήση συμβατικών και καινοτόμων φαρμάκων για ίση και αποτελεσματική πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους;
  • Forum: 8η Συνάντηση, Καλαμάτα 2013
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Πασχάλης Αποστολίδης Διευθύνων Σύμβουλος AbbVie Hellas, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Φ.Ε.Ε.