Υπογράφοντας συμβόλαιο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας: Όροι και προϋποθέσεις για τους προμηθευτές υπηρεσιών ΠΦΥ

  • Παρουσίαση: Υπογράφοντας συμβόλαιο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας: Όροι και προϋποθέσεις για τους προμηθευτές υπηρεσιών ΠΦΥ
  • Forum: 4η Συνάντηση, Λεβίδι 2011
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Μάμας Θεοδώρου Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου