Φαρμακευτική καινοτομία – Επίδραση στη δαπάνη & στο θεραπευτικό αποτέλεσμα – Προκλήσεις & Προοπτικές

  • Παρουσίαση: Φαρμακευτική καινοτομία – Επίδραση στη δαπάνη & στο θεραπευτικό αποτέλεσμα – Προκλήσεις & Προοπτικές
  • Forum: 12η Συνάντηση, Σπέτσες 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Μάριος Κοσμίδης Αντιπρόεδρος Σ.Φ.Ε.Ε./Υπεύθυνος Τιμολόγησης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Win Medica