Φαρμακευτική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα των περικοπών

  • Παρουσίαση: Φαρμακευτική πολιτική: Η αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα των περικοπών
  • Forum: 5η Συνάντηση, Ξυλόκαστρο 2012
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Διευθυντής Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.)