Φαρμακευτική πολιτική και καινοτομία

  • Παρουσίαση: Φαρμακευτική πολιτική και καινοτομία
  • Forum: 12η Συνάντηση, Σπέτσες 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Όλγα Οικονόμου Διευθύντρια Φαρμακοποιός Ε.Σ.Υ., ΜSc, PhD, Πρόεδρος Π.Ε.Σ.ΠΑ., Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.)