Φαρμακευτική πολιτική και καινοτομία

  • Παρουσίαση: Φαρμακευτική πολιτική και καινοτομία
  • Forum: 12η Συνάντηση, Σπέτσες 2015
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Όλγα Οικονόμου Διευθύντρια Φαρμακευτικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», π. Διοικήτρια Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, Πρόεδρος Π.Ε.Φ.Ν.Ι.-Εταιρείας & Αντιπρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.)