Φροντίδα υγείας vs θεραπευτική ιατρική: τα όρια της τεκμηριωμένης ιατρικής

  • Παρουσίαση: Φροντίδα υγείας vs θεραπευτική ιατρική: τα όρια της τεκμηριωμένης ιατρικής
  • Forum: 17η Συνάντηση, Λευκάδα 2018
  • Ομιλητής/ομιλήτρια: Γιάννης Κυριόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (Ε.Ε.Ε.Ο.Π.Υ.), Ομότιμος Καθηγητής, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)