Άγγελος Τσακανίκας

Διευθυντής Έρευνας, Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.) & Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.