Άγις Τσουρός

Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας, Πρώην Διευθυντής Πολιτικής Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Επισκέπτης Καθηγητής Imperial College London