Έφη Σίμου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη ΔΥ, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής