Αγγελική Αγγέλη

Chief Portfolio Value Officer, Roche Hellas

Παρουσιάσεις: