Αλέξανδρος Μπέρλερ

Πρόεδρος HL7 Hellas, Διευθυντής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.