Αναστάσιος Τάγαρης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Παρουσιάσεις: