Αντώνης Μπατίκας

Γενικός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ.)