Απόστολος Δόλγερας

Οδοντίατρος, Συντονιστής Forum

Α’ Περίοδος: 6η Συνάντηση 1998, 7η Συνάντηση 1998

B’ Περίοδος: 1η Συνάντηση 2009

Άρθρο: Τεκμηριωμένη Ιατρική: Αποτελεί ένα νέο επιστημονικό παράδειγμα;

Παρουσιάσεις: