Απόστολος Λέτσιος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος SEA Medical Health Clinic, π. Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Παρουσιάσεις: