Βίκυ Ναούμ

Οικονομολόγος της υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας