Βανέσα Τσιάντου

Οικονομολόγος της Υγείας & Επιστημονική Συνεργάτιδα του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ.