Βασίλης Διαμαντόπουλος

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ (ΠΕΙΔΥ) - Γενικός γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Ιατρικής (ΕΙΚΙ) - Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου