Βασίλης Λαοπόδης

Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας

Α’ Περίοδος: 5η Συνάντηση 1997

Παρουσιάσεις: