Βασίλης Μπαρδής

Γενικός Επιχειρησιακός και Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Α’ Περίοδος: 7η Συνάντηση 1998