Βασιλική Καρούνου

Αναλύτρια συστημάτων πληροφορικής, Σύμβουλος Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας Ελλάδας

Α’ Περίοδος: 11η Συνάντηση 2001

Παρουσιάσεις: